Produktgaranti

Garantivillkor som tillämpas på de fälgar vi saluför, varierar beroende på producent. Skador i form av stenskott, motkörning eller annan yttre åverkan, t.ex; vägsalt, bromsdamm eller kemikalier, täcks inte av vår garanti (om inte annat anges av respektive producent). Eventuella monteringsskador täcks inte av våra garantier. Garantier från respektive leverantör enligt nedan gäller heltäckande lackering, på utvalt sortiment, gäller ej på fälgar med polerade detaljer.