Navringar

NAVRINGAR
Navringstavla för återförsäljare

Innehåller:
• 256 navringar
• 32 olika storläkar
• 8 ringar/krok
Storlek: 96x73cm