Salgs- og leveringsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Rautamo Wheel Fashion, heretter kalt RWF, har eiendomsrett på alle varer levert av oss, frem til komplett betaling (inklusive eventuelle renter og gebyrer) er foretatt.

 

Alle ordre blir gitt priser som er gjeldene på det tidspunktet bestillingene gjennomføres. Betaling er i henhold til avtale, og ved for sen betaling påløper det renter og purregebyrer med til enhver tid gjeldende rentesatser.

 

Ordre under 3 000,- kr eks mva, blir belastet med et gebyr på kr 149,- per sending.

 

Varer kan kun returneres etter avtale med RWF. Bestillingsvarer tas ikke i retur. Varer som er montert, eller er utgått fra RFW sitt sortiment, eller ikke har komplett emballasje, eller varer som er kjøpt på kampanje eller til spesialpris, tas ikke i retur. Ved retur av varer som er korrekt levert i henhold til bestilling, og som er lagervare hos oss, belastes dette med 10 % returgebyr pluss returfraktkostnader (minimum kr 300,- per enhet). Varer med kjøpsdato eldre enn 12 måneder tas ikke i retur, selv om det fortsatt er lagervare.

 

Om det skulle forekomme fraktskade på mottatte varer, må dette meddeles speditøren umiddelbart med bilder og utfylling med signatur (både av mottaker og speditør) på fraktbrev og på speditørens skadeskjema. Om ikke RWF får beskjed om fraktskade innen 7 dager fra datoen varen er mottatt, kan ikke RWF rette opp i slike situasjoner.