Produktgaranti

PRODUKTGARANTI

Garantivillkårene som gis på de felgene vi selger, varierer avhengig av produsent. Skader i form av steinsprut, påkjørsel eller andre ytre påvirkninger, for eksempel veisalt, bremsestøv eller kemikalier, dekkes ikke av vår garanti (med mindre annet er spesifisert av produsenten). Eventuelle monteringsskader dekkes ikke av våre garantier. Garantier fra respektive leverandører gjelder heldekkende lakkering, på utvalgt sortiment, gjelder ikke på felger med polerte detaljer.